Author: admin

Проектът SoundVision

„Скейл Фокус“ АД е европейски център за разработка на ИТ решения с над 650 служители и 150 клиенти от 23 страни по света. Компанията е създадена през 2012 г. и има за цел да усъвършенства своите клиенти чрез технологични постижения, научноизследователска и развойна дейност, и иновации. Фокусира се върху напреднали инженерни услуги, консултации в областта […]