SoundVision

Име на проекта

SoundVision

Партньори

ScaleFocus, Norsk Regnesentral (NRS), Foundation Synergia, Adaptor Hjelpemidler

Финансиране

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”

Бюджет

EUR 1 738 370, безвъзмездна финансова помощ от Иновация Норвегия EUR 600 000

Начало на проекта

Декември 2019/Януари 2020

Край на проекта

30 Април 2022

Целта на проекта е да се разработи иновативно решение, което помага на незрящи или хора със зрителни увреждания да водят по-самостоятелен и активен живот, като използват устройствата SoundVision за различни нужди в ежедневието си.

Проектът „SoundVision“ ще изведе Европейския Съюз на преден план в сферата на социалните иновации, като помага на гражданите със зрителни увреждания да живеят живота си по пълноценен начин.

Проектът се фокусира върху разработката на технологична иновация SoundVision: устройства, разработени да обслужват специализираните нужди на потребителя. Те ще разработят от достъпни сензори, компенсирани от най-модерни софтуерни технологии, при достигане на максимално качеството към крайните потребители.

Проектът предвижда създаване на екосистема от решения за осигуряване на достъпни иновативни устройства и независим начин на живот за хората с визуални проблеми. Потенциалът на платформата ще бъде достъпна от разработчици от цял свят да създават приложения за  незрящи хора.

SoundVision:
Базово хардуерно устройство

Ръчно устройство с предварително инсталиран софтуер, позволяващ осъществяване на основни функционалности автономно. Устройството е просто, здраво и ценово конкурентно, което позволява лесно и масово използване на пазара.

SoundVision:
Разширено хардуерно устройство със софтуерна екосистема

Блутуд ръчно устройство с усъвършенствана логика, сензори и по-големи възможности. Устройството работи лесно с приложения за Android и iOS чрез BLE връзка. Сензорните данни са достъпни от мобилни разработчици, което им позволява да предоставят възможно най-добрият потребителски софтуер на хора със зрителни проблеми и слепи хора.