Проектът SoundVision

„Скейл Фокус“ АД е европейски център за разработка на ИТ решения с над 650 служители и 150 клиенти от 23 страни по света. Компанията е създадена през 2012 г. и има за цел да усъвършенства своите клиенти чрез технологични постижения, научноизследователска и развойна дейност, и иновации. Фокусира се върху напреднали инженерни услуги, консултации в областта дигиталното развитие, данните и облачните услуги. Персонализираните решения, които предлага, са резултат от постоянния стремеж към техническо усъвършенстване и натрупаният опит, придобит от успешно изпълнените проекти в партньорство с компании от Fortune 500 като Amazon, Google, Microsoft, SAP, IBM, Alibaba Cloud и др.

Основната цел на проекта SoundVision е да разработи иновативна технология, която ще предоставя ежедневна помощ на хора със зрителни увреждания и слепи хора. Въз основа на тази нова технология ще бъдат разработени два вида ръчни устройства. Устройствата ще бъдат напълно функционални при офлайн работа и ще включват сензори, възможност за вътрешна и външна навигация, интерфейс с „лесна употреба“ и т.н.

Проектът ще бъде реализиран в сътрудничество с двама норвежки и един български партньор.

NRS е изследователска организация, която ще допринесе за развитието на мобилното приложение и неговите спецификации.

Фондация „Синергиа“ е неправителствена организация, която работи с хора със зрителни увреждания и ще осигури тесен контакт между разработчиците, изследователите и крайните потребители.

Ролята на другия норвежки партньор – Adaptоr AS е свързана главно с разпространението на информация за устройствата и проверката на нуждите на крайните потребители в реална среда.

Основните резултати от проекта са:

– Разработена иновативна технология / решение.
– Създадени две нови работни места.