Партньори

Проектът ще бъде реализиран с активното участие на трима партньори – Synergia, NRS и Adaptоr. Всички те притежават експертният опит за изпълнение на предвидените задачи и ще добавят стойност в технологичното развитие на SoundVision.

Scalefocus

Scalefocus е иновативен технологичен партньор, специализиран в разработка и интегрирация на персонализирани софтуерни решения. Комбинирайки технологична експертиза с разнообразни проекти в различни индустрии, ние отключваме успеха на компании от всякакъв размер и локация, включително – от листата Fortune 500. Помагаме на нашите клиенти да се ориентират в технологичния лабиринт и да използват технологиите като ключов двигател за растеж и иновации в бизнеса. С висока производителност, бърза адаптация и иновации ние помагаме на бизнеса да процъфтява днес и да е устойчив към бъдещето. 

За повече информация, моля, посетете: www.scalefocus.com

Synergia Foundation

Фондация „Synergia“ е създадена през 2015 г. с мисията да подобри благосъстоянието на хората със зрителни увреждания в България. Целите на организацията са свързани с прилагането на успешни практики в областта на социалното предприемачество, технологии и иновациите за хора със зрителни увреждания.

Талантливият екип от слепи хора предлага услуги на зрящите хора като форма на предприемачество и проактивен подход, който променя нагласите и повишава информираността на обществото.

Основните дейности на фондация „Синергиа“ са насочени към оказване на подкрепа на хора със зрителни увреждания в България чрез повишаване на качеството на техния живот в различните му аспекти. Целите на проекта ще бъдат насочени в същата посока. Ставайки партньор на този проект, Синергиа следва своята мисия да насърчава благосъстоянието на хората със зрителни увреждания в България.

В началната фаза на проекта на фондация Синергиа е възложена основна задача да извърши анализ на потребностите на потребителя и да определи основните потребителски профили. В същото време Синергиа ще има водеща роля при дефинирането на системата и потребителските функционалности на продуктите. Тази задача ще бъде изпълнена с помощта на експерти, които са тясно ангажирани с дейностите на Синергиа. По-голямата част от тези експерти се състоят от млади хора със зрителни увреждания.

На по-късен етап Синергиа ще координира проверката на разработения хардуер, която ще се извърши чрез тестване на хардуерните устройства от потенциалните му потребители. Самите потребители ще бъдат от целевата група на хора със зрителни увреждания, сред които Синергиа има добра репутация.

Norsk Regnesentral (NRS)

NRS е частна, независима фондация с нестопанска цел, създадена през 1952 г. NRS осъществява проекти за научноизследователска и развойна дейност в областта на информационните и комуникационните технологии и приложното статистическо моделиране. Клиентите са широк кръг от индустриални, търговски и обществени организации на националния и международен пазар. Нашите научни и технически възможности са развити в сътрудничество с изследователския съвет на Норвегия както и с ключови клиенти. Резултатите от нашите проекти могат да бъдат под формата на доклади, софтуер, прототипи и кратки курсове.

NRS ще допринесе за изследването на софтуерното приложение, както и за фасилитиране участието на потребителя с фокус групата. NRS ще участва в дейности по разпространение и научна работа в проекта. Опитът на NRS е в приложните науки и развитието в различни области на приложение като здраве и благоденствие, дизайн, взаимодействие с потребители, информационна сигурност, култура и т.н. NRS има опит в разработването на прототипи и рамки за бизнеса и публичния сектор.

NRS ще допринесе за разработването на софтуера и определяне на изискванията; участва в проучване на функционалностите на приложението; проучване на модели за машинно обучение, извършване на проучвания за използваемост, оценка на поверителността и сигурността, оценка на дизайна, надзор на участието на потребителите и фокус групите и организиране на тестове на потребителите.

Adaptor Hjelpemidler AS

Adaptor Hjelpemidler AS иска да допринесе за повишеното благосъстояние и опростяване ежедневните задачи на възрастни хора и хора с увредено зрение. Чрез разработването и персонализирането на продукти за тази група целта е индивидът да постигне по-високо ниво на активност както у дома, така и на работното място и по този начин да получи по-добро качество на живот.

Adaptor работи непрекъснато, за да представи нови вълнуващи помощни средства. С повече от 40 години опит компанията има мрежа с повече от 200 партньори, както в национален, така и в международен мащаб. Adaptor ще подкрепи организатора на проекта като основен инициатор на проекта и ще даде ценен принос за цялостното благосъстояние на възрастните хора и хората със зрителни увреждания. Adapor ще ни помогне да постигнем основната цел на проекта с ноу-хау, канали за разпространение и други поддържащи функции.

Тяхната роля в този проект е да бъдат партньора, който познава пазара и продуктите. Те редовно посещават международни изложби, имат срещи с доставчици и проверяват нови продукти и развитието на пазара. Те са опитен партньор на международния пазар, с добро познаване на пазарната ситуация, както в Европа, така и в Скандинавия.

Имат добри познания за клиентите в Норвегия, техните нужди и често са канени на срещи и събития, организирани от Норвежката Асоциация на Незрящите и Слабовиждащите, която е и техен собственик. Това ги доближава много до клиентите и крайните потребители.

Те са член на Nordic Vision Forum, форум в който участват компании от Норвегия, Швеция, Дания и Финландия. Това им дава възможност да обсъждат решения с партньори от цяла Скандинавия.